Rury czarne

Niezbędne w centralnym ogrzewaniu

Systemów ogrzewania budynku jest mnóstwo. Z reguły spotykanym typem służącym zapewnieniu pomieszczeniom mieszkalnym ciepła jest centralne ogrzewanie. Jego unikalność polega na zastosowaniu tylko jednego źródła wytwarzania ciepłego powietrza, jakim jest piec albo kocioł, w zależności od typu stosowanego paliwa. Znajduje się on tylko w jednym miejscu, najczęściej na najniższych poziomach budynku, w piwnicy lub wyjątkowym miejscu definiowanym mianem kotłowni. Ze źródła generowania ciepła, to znaczy pieca albo kotła, rozprowadzona jest szczególna sieć przewodników, inaczej system transportowania energii cieplnej, który konstruują rury. Prowadzone są one poprzez wszystkie pomieszczenia, w których łączą się z odbiornikami ciepła, np. kaloryferami. Energia cieplna rozprowadzana jest w formie nagrzanej wody, a siła grzania pomieszczenia da się dostosowywać przy użyciu dodatkowych czujników. Rury w większości wypadków rozprowadzają ciepłą wodę dzięki użyciu specjalnej pompy, która produkuje siłę wprawiającą wodę w ruch obiegowy.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap